Kontakt

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Sekretariat
tel. 32 258-30-76
fax 32 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl

mapa2q


Nasza struktura:

Dyrektor
Joanna Ślusarczyk
sekretariat@szmiuw.pl

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
Ewa Maruta
maruta@szmiuw.pl

Z-ca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych i Administracji
Łukasz Falgier
falgier@szmiuw.pl

Kierownik działu Zamówień Publicznych i Umów
Monika Podkowińska-Sieńko
podkowinska@szmiuw.pl

Główny Księgowy
Danuta Jacent
jacent@szmiuw.pl

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego
Maria Kubiczek
kubiczek@szmiuw.pl