Jednostki terenowe

mapa2qŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Sekretariat
tel. 32 258-30-76
fax 32 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl

j_katowice

Powiększ


Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowicach


Oddział Częstochowa
ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa
Sekretariat: tel.; 34 362-92-12, tel.; 728-430-870, tel.; fax.; 34 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa

Oddział Częstochowa


Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu
ul. Za Wodą 18, 34-300 Żywiec
Sekretariat: tel.; 33 814-93-79, tel.;728-430-981, fax.; 33 861-43-29
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu

Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu