Informacja

W związku z obniżeniem w listopadzie 2017r. wymiaru czasu pracy.
z powodu święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2017r. ustalamy dzień 2 maja 2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.