Informacja

Tutejszy Zarząd realizuje zadanie pn: „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Goczałkowice Zdrój oraz powiatu pszczyńskiego.

Wartość projektu: 9.843.812,35 zł
Środki WFOŚiGW: 4.640.926,00 zł
Środki Gminy Goczałkowice-Zdrój: 1.200.000,00 zł
Środki powiatu pszczyńskiego: 500.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach