Realizacje

Zbiornik Wodny WILKÓWKA na potoku Wilkówka

Zbiornik Wodny SIAMOSZYCE na rzece Krztynia

Zbiornik suchy – polder przepływowy Krzanowice na cieku Biała Woda – Krzanowice

Zbiornik Wodny – ZIELONA

Kaniów – prawy wał Wisły

Zbiornik – Słupsko

Ciek Ławecki – Chełm Śląski

Lewostronny wał Wisły – Bijasowice

Lewostronny wał Wisły w Bieruniu