Oferty pracy w Opolu w zawodach deficytowych

Stolica województwa opolskiego jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jest głównym ośrodkiem naukowym, administracyjnym i gospodarczym w regionie.


W Opolu zameldowanych jest 128 140 osób, a na 1000 mieszkańców pracuje 438 osób. Stopa bezrobocia wynosi natomiast 2,9%. Jest to najniższy od 2000 roku wynik. Oferty pracy Opole http://kurierzachodni.pl/W-jakich-zawodach-latwo-o-zatrudnienie-Poznaj-nasza-top-13 pojawiają się w szeregu zawodów deficytowych, dlatego masz szansę na znalezienie zatrudnienia.


Oferty pracy w Opolu należy przeglądać przede wszystkim z branż, które w Opolu najlepiej się rozwijają. Jest to przemysł materiałów budowlanych dawnej, branża spożywcza i IT dziś.