Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2013r. poz. 596 – tekst jednolity z póź. zm.) zgodnie z którym województwo w celu wykonywania zadań tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

2. Zbiornik - Słupsko

2. Zbiornik – Słupsko

W obecnym stanie prawnym Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działa na podstawie uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i utworzenia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 – tekst jednolity z póź. zm.) Czytaj dalej