Dzienne archiwum: 8 stycznia 2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne przejęło między innymi od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zadania związane z gospodarką wodną.
Pytania w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodną w tym administrowania wodami, proszę kierować do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na adres:

Ul. Sienkiewicz 2, 44-100 Gliwice
tel. (32) 777 49 50
fax. (32) 777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Zarząd Zlewni w Katowicach
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel. 32 250 41 27.